30 jan. 2024

Hebt u als ondernemer een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid nodig? Absoluut!

Als bestuurder of manager van een onderneming neemt u tal van belangrijke beslissingen. Soms kunnen die tot discussies en zelfs juridische procedures leiden omdat bepaalde partijen, zoals een aandeelhouder, bank of leverancier, van mening zijn dat hen schade berokkend wordt. In bepaalde gevallen loopt u het risico dat die schade zelfs verhaald wordt op uw privévermogen. Om uw belangen optimaal te verdedigen en uw privévermogen te vrijwaren, is een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid essentieel.

Bescherming tegen financiële gevolgen van schadeclaim

Een aantal actuele trends hebben een impact op de aansprakelijkheid van ondernemers:

 • Steeds meer overheden en instanties controleren en onderzoeken bedrijven. Het gaat daarbij zeker niet alleen om grote ondernemingen, maar vaak ook om kmo’s. Dit kan in bepaalde gevallen aanleiding geven tot claims tegen het bedrijf en/of het management.
 • Juridische procedures nemen vaak jaren in beslag en kosten handenvol geld.
 • Bestuurders en managers zijn soms samen en hoofdelijk aansprakelijk. Een fout van één manager/bestuurder kan dus ook gevolgen hebben voor zijn collega-managers/bestuurders.

Bent u bestuurder, zaakvoerder of directielid van een kmo? Weet dan dat u persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden voor het niet nakomen van verplichtingen, nalatigheid, verzuim of professionele fouten. Een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid, die doorgaans afgesloten wordt door het bedrijf, beschermt u tegen de financiële gevolgen van een claim.

Wat dekt een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid?

Er zijn heel wat verzekeringen Bestuurdersaansprakelijkheid op de markt. Daartussen bestaan er veel verschillen, zodat ook de kwaliteit van de dekkingen erg uiteenlopend is. Bij Hesters werken we samen met gerenommeerde partners en kiezen we voor uiterst kwalitatieve verzekeringen, op maat van uw situatie.

Welke dekkingen zijn opgenomen in onze verzekeringen Bestuurdersaansprakelijkheid?

 • Burgerrechtelijke, strafrechtelijke en administratieve vorderingen
 • De eventuele schadevergoeding die u moet betalen, alsook de gerechtskosten
 • Kosten voor uw verdediging (zonder limiet)
 • Kosten om uw reputatie te herstellen

Niet enkel uw mandaten in vennootschappen waarin u een meerderheidsbelang hebt, zijn verzekerd, maar ook externe mandaten waarin u geen meerderheid van de aandelen bezit.

De dekking geldt wereldwijd.

Wie is er gedekt in de verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid?

 • Bestuurders (ook voormalige bestuurders), zaakvoerders, leden van het Directiecomité, feitelijke maatschappelijke lasthebbers en vereffenaars van filialen
 • Rechtspersonen/managementvennootschappen en hun permanente vertegenwoordigers
 • Echtgenoten, partners, erfgenamen en legatarissen wanneer ze zelf aangesproken worden in het kader van een bestuursfout van een overledene

De polis voorziet ook in een uitloopperiode, voor het geval u een claim krijgt terwijl u intussen geen mandaat meer uitoefent.

Uitsluitingen

Bepaalde risico’s zijn niet gedekt:

 • Opzettelijke daden
 • Feiten of omstandigheden die al vóór het afsluiten van de polis gekend waren
 • Niet-verzekerbare boetes
 • Lichamelijke en materiële schade (dit valt vaak onder andere verzekeringen, zoals de arbeidsongevallenverzekering)

Offerte voor een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid

Wil u graag weten hoeveel een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid voor uw bedrijf zou kosten? Neem dan meteen contact met ons op. We bezorgen u snel een gedetailleerde offerte.

share this post on