20 jun. 2022

Maandinfo mei 2022

De financiële markten zitten al maandenlang in de greep van een verhoogde volatiliteit en dit was in de voorbije maand niet anders. Niet alleen de aandelenmarkten hebben moeilijke maanden achter de rug, maar ook kwaliteitsvolle obligaties gingen met meer dan 12% onderuit waardoor zelfs zeer defensieve profielen eveneens klappen kregen.

De FED verhoogde haar belangrijkste rentevoet met 50 basispunten, gezien de eerdere berichtgevingen een vrij milde stap maar tegelijkertijd de grootste verhoging sedert 2000. Het doel van de Amerikaanse Centrale Bank is om naast de verdere afbouw van de obligatieportefeuille nog minstens 2 keer een verhoging van 0,50% door te voeren. Of…? Als reden voerde Jerome Powell aan dat de economische stimulus niet echt meer nodig was en dat de inflatie, mede door de krappe arbeidsmarkt, te hoog opliep.

Aanvankelijk reageerden de markten positief maar dat sentiment sloeg al vrij snel om in onzekerheid. De langetermijnrente steeg verder en de vraag rees of de aangekondigde maatregelen wel doeltreffend genoeg waren. Het feit dat de Amerikaanse inflatie minder dan verwacht daalde was een bijkomende domper.

Ook voor de ECB is het inflatiespook een grote kopzorg. Voorzitter Christine Lagarde liet optekenen de obligatieaankopen in het begin van het derde kwartaal stop te zetten en een eerste renteverhoging van 25 basispunten door te voeren op 21 juli. Een tweede en wellicht sterkere verhoging volgt in september.

In een context van hoge volatiliteit en alomtegenwoordige onrust blijft het cruciaal om op zoek te gaan naar sectoren en bedrijven die in dergelijke omstandigheden toch degelijk presteren: grondstoffen, defensieve waarden zoals energie, financials nutsbedrijven en gezondheidszorg. De technologiesector heeft het dit jaar te zwaar te verduren gehad omwille van de stijgende rente. Het mag evenwel duidelijk zijn dat het structurele groeiverhaal van de sector intact blijft.

Het cashniveau staat op het hoogste peil sedert 2001 en het sentiment is negatief door de vertragende economische groei, de hardnekkige inflatie en de monetaire verstrakking van de centrale banken. Dergelijk negatief sentiment is doorgaans een goede indicator voor instapkansen op de aandelenmarkt. Het glas lijkt eerder halfvol dan halfleeg te zijn. Als waardebelegger zijn er trouwens voldoende sectoren met té lage waarderingen, doch een opwaarts potentieel.

In het huidige uitzonderlijk beursklimaat met hoge volatiliteit hebben we besloten om onze posities te behouden en zo mogelijk te versterken. Afhankelijk van de omstandigheden ligt een belangrijke beleggingsdiscipline immers ook in het niet-verkopen van participaties.

Het tijdstip waarop de inflatie een dalende trend inzet valt niet te voorspellen, maar komt steeds dichterbij. We blijven stevig in het zadel zitten en kijken uit naar de rebound op de financiële markten. De markten timen heeft geen zin!

Be fearful when others are greedy,
be greedy when others are fearful.
Warren Buffet
share this post on