02 aug. 2022

Maandinfo juni 2022

Het jaar is voor de helft voorbij en de balans van de financiële markten oogt dramatisch.
De ontspoorde inflatie, de stijgende rentes en de toenemende vrees voor een mogelijks nakende recessie maakten van dit eerste semester één van de beroerdste sedert 15 jaar.
Niet enkel aandelen maar ook de defensieve obligatiebelegger deelde fors in de klappen.

Toch vallen er ook positieve of hoopgevende signalen te noteren. De dalende grondstoffenprijzen kunnen een neerwaartse druk op de inflatie genereren en de Centrale Banken ondernamen stappen en kondigden verdere maatregelen aan om een nefaste inflatiespiraal te vermijden.

Vooral de FED, de Amerikaanse Centrale Bank, voegde daad bij het woord en verhoogde recent de belangrijkste rentevoet met
75 basispunten met de intentie om dit (meermaals?) te herhalen vóór het einde van het jaar. Als gevolg daarvan kan een toenemende volatiliteit op de financiële markten onstaan samen met een neerwaartse druk op de economie. Volgens voorzitter Powell kan de Amerikaanse economie dergelijke renteverhogingen zeker aan. De verstrakking van de soepele houding van de laatste jaren geeft vooral aan dat het inflatieprobleem zeer ernstig genomen wordt.

Een normalisering van het monetair beleid is cruciaal in de huidige omstandigheden en vraagt een kordate en duidelijke aanpak.
De ECB kondigde eveneens renteverhogingen van 0,25% aan in juli en september, maar de vraag kan gesteld worden of ze niet krachtdadiger dient op te treden.

Beleggen doe je vooral vanuit een langetermijnperspectief. Door de recente omstandigheden wordt dat gegeven soms uit het oog verloren en steekt de terreur van het kortetermijndenken de kop op. De basisbeginselen van verstandig beleggen zijn:

• Goede en doordachte diversificatie;
Tactische aanpassingen op korte termijn;
Duidelijke stategie en visie op langere termijn.

De voorbije maand hebben we verder ingezet op de waarden met een hoog opwaarts potentieel. Ondanks het moeilijk parcours van technologie blijft de sector toekomstgericht erg belangrijk. Ook meer defensieve waarden in de gezondheids- en farmasector, traditioneel minder onderhevig aan stijgende inflatie en die tegelijkertijd stevige winstvooruitzichten kunnen voorleggen, zijn belangrijk in de strategie.

Daarnaast geven we ook de nodige aandacht aan fondsen met een duurzaam karakter. Een voorbeeld daarvan is de weging in het 'Pictet Water Fund'. Door de verstedelijking en de demografische evoluties zal de vraag naar water in de komende decennia met 80% toenemen, terwijl de hoeveelheid water in ons ecosysteem nagenoeg hetzelfde is als 10 miljoen jaar geleden. Bovendien kan water als grondstof niet zomaar vervangen worden.

Inspelen op nieuwe obligatieuitgiften kunnen voor enige stabiliteit in een portefeuille zorgen, maar het blijft een feit dat investeren in de meeste varianten een zwaar negatief reëel rendement oplevert.

De recordinflatie wereldwijd maakt dat voor wie zijn of haar koopkracht wenst te beschermen er alle baat bij heeft om te beleggen en te investeren. Op spaarrekening ‘verarm’ je op dit moment bijna 10% op jaarbasis in België. De globale economie dient wellicht nog zwaar weer te trotseren maar de geschiedenis leert dat parameters snel kunnen keren. De meeste waarden staan nu fors goedkoper en bieden een mooie instapgelegenheid.

Het is niet voor niets dat ene Warren Buffet de voorbije maanden voor 50 miljard dollar geïnvesteerd heeft...

share this post on