24 mei 2022

Maandinfo april 2022

De tendenzen op de financiële markten welke u kon lezen in de vorige nieuwsbrief zetten zich in begin van de maand april verder.

De uitspraak van Lael Brainard, een invloedrijke bestuurder van de Amerikaanse Centrale Bank (FED), waarbij zij waarschuwde voor een agressieve verstrakking van het monetair beleid, deed zowel de aandelen- als de obligatiemarkten fors dalen. Niet alleen de hoge inflatie baart de Amerikanen zorgen maar minstens even belangrijk is de krappe arbeidsmarkt waardoor werknemers makkelijker hogere looneisen kunnen stellen en zo de bedrijfswinsten zouden afnemen.

Door die verstrakking zal de FED minder beleggen in nieuwe obligaties waardoor de opwaartse druk op langetermijnrente verhoogt. De obligatiemarkten kenden sedert het begin van het jaar een moeilijker parcours dan de aandelenmarkten. Vooral voor defensieve portefeuilles schept dit problemen want daar bestaat de mogelijkheid niet om via aandelen het tij te keren. Economen verwachten dat de inflatie naar eind dat jaar zal afzwakken maar dat de reële rente nog geruime tijd negatief zal noteren. Bescherming zoeken in obligaties lijkt momenteel niet de beste oplossing te zijn.

Daarnaast blijft het conflict tussen Rusland en Oekraïne de economische en financiële wereld domineren. Vooral in Europa veroorzaken de oplopende energieprijzen en de logistieke problemen hogere kosten voor de bedrijven waardoor de winstverwachtingen dienen bijgesteld te worden.

Toch blijft de Europese Centrale Bank (ECB) opvallend voorzichtig. Er werden deze maand geen nieuwe maatregelen genomen maar de ECB is wel van plan om de aankooppolitiek vanaf het derde kwartaal stop te zetten. Meer duidelijkheid zal gebracht worden op de vergadering van juni.

De aandelenmarkten werden eveneens niet gespaard. Vooral de technologiesector doorloopt een moeilijke periode maar blijft belangrijk naar de toekomst toe. Op geografisch vlak zijn er duidelijke verschillen in de regio’s te vinden maar ook andere sectoren zoals energie, grondstoffen en logistiek vastgoed laten degelijke prestaties optekenen.

Studies over langere termijn wijzen uit dat naast aandelen ook holdings bescherming bieden tegen inflatie. Ze presteren beter dan de beursindexen, vooral in periodes van hogere onzekerheid. Naast een grotere diversificatie kunnen ze de belegger tevens een meerwaarde bieden door toegang te verlenen tot private equity (= niet-beursgenoteerde bedrijven). In onze portefeuilles werd hieraan ook de nodige aandacht besteed.

De laatste 2 decennia hebben de financiële markten verschillende moeilijke periodes meegemaakt maar het zijn telkens de aandelen die het snelst en sterkst opveren.

Het beschermen van de volatiliteit van onze fondsen in een huidig beursklimaat, blijkt uiterst moeilijk. Obligaties en goud kunnen wij niet langer als veilige havens beschouwen.

Als langetermijnbelegger houden wij vast aan onze filosofie en zien wij geen redenen tot paniekverkopen. Wij hebben het volste vertrouwen in onze gediversifieerde fondsen en blijven bijgevolg trouw aan onze beleggingsstrategie.

share this post on