26 okt. 2022

Maandinfo september 2022

Na een moeilijke week deed een treuzelende Amerikaanse jobmarkt bij het begin van de maand de beurzen opveren. Dit gaf aan dat bij de belegger de vrees voor hogere rentes zwaarder doorweegt dan de angst voor een recessie. De verzwakkende economie zorgde voor dalende gas- en olieprijzen, wat dan weer een lichtpuntje kan betekenen in de strijd tegen de galopperende inflatie.

De vreugde was echter van korte duur. De hoge inflatie zorgde ervoor dat de centrale bankiers bijna overal ter wereld de rente verhoogden en hoogstwaarschijnlijk nog zullen verhogen. Die onbuigzame houding van de banken blijft als een donkere schaduw boven de financiële markten hangen met als gevolg dalende obligatiemarkten en wispelturige aandelenmarkten.

De Europese centrale bank trok de rente met 75 basispunten op waardoor deze nu 0,75% bedraagt, het hoogste peil sedert 2011. Deze aanpassing is een rechtstreeks gevolg van de stijgende inflatie en aangezien de ECB haar verwachtingen hieromtrent heeft opgetrokken kan ervan uitgegaan worden dat naar het einde van het jaar de belangrijkste rentevoet nog verder zal stijgen.

Ook de FED verhoogde andermaal haar rentevoet. De wil van het overwegend uit ‘haviken’ samengesteld bestuur van de Amerikanen is duidelijk: doorgaan met de renteverhogingen en doelbewust de economie afremmen door de vraag naar goederen en diensten te temperen. Het uiteindelijke doel is de stijging van de inflatie te stoppen en op termijn te doen dalen. De bank is ervan overtuigd dat een langere periode van hogere rente nodig is om het tij te keren. Maar het mag duidelijk zijn dat deze evenwichtsoefening verre van eenvoudig is en de vastberadenheid van de centraal bankiers een belangrijke bron van ongerustheid is bij de beleggers.

Dergelijk macro-economisch risico speelt in het voordeel van waarde-aandelen zoals energie en financials die in principe minder last hebben van piekende inflatie en stijgende rentes. Maar ook defensieve aandelen, zoals de gezondheidssector, zijn te verkiezen boven cyclische waarden. Als regio blijft de VS beter standhouden dan Europa dat te kampen heeft met een oorlog en te lijden heeft onder een grotere afhankelijkheid van energiebronnen.

Binnen de portefeuillestrategie wijken wij niet af van onze langetermijnvisie. Het heeft geen zin om steeds van koers te veranderen want dan vergroot de kans dat je steeds achter de feiten aanholt. In deze omstandigheden is het misschien verstandig om een hogere volatiliteit te aanvaarden. Bijgevolg is de samenstelling niet drastisch gewijzigd maar dit wil uiteraard niet zeggen dat er in deze bijzondere beurstijden geen (lichte) aanpassingen konden gebeuren.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de volatiliteit de financiële markten nog enige tijd blijven beheersen. Ondertussen is het van belang om rustig te blijven, niet te verkopen en eerder zelfs aan te kopen. Belegd blijven is de boodschap. Onderzoek toont aan dat als je aan market timing probeert te doen en je zo elk jaar de beste 20 beursdagen mist, dit op langere termijn resulteert in een negatieve return i.p.v. een positieve gemiddelde opbrengst.

Renteverhogingen zijn in principe negatief voor aandelen maar er is al stevig geanticipeerd en ondanks het feit dat we mogelijks nog een moeilijke periode tegemoet gaan, komt het kantelpunt sowieso dichterbij. Beleggers riskeren nu te weinig durf te tonen…

Putting money to work when there’s "blood in the streets" has shown to work time and time again.
share this post on