09 okt. 2023

Maandinfo Q3

September was tot nu toe de minste beursmaand van 2023, mede door de fors gestegen rente. De markt twijfelt of de centraal bankiers de toekomstige rente trager dan verwacht zullen laten dalen. Positief nieuws was wel dat de inflatie sneller daalde dan men had voorspeld.

Desondanks bleven onze fondsen vrij stabiel. De gedeeltelijke portefeuillerotatie van groei- naar waardeaandelen werd verder gezet, hetgeen de volatiliteit van onze portefeuilles alleen maar ten goede komt.

Wanneer de markten de huidige rentestand als een (tussentijdse) rentepiek zien, bestaat de mogelijkheid dat ze opnieuw kunnen herademen in Q4. Er staat enerzijds voldoende cash aan de zijlijn en anderzijds, wanneer het FOMO-principe (Fear Of Missing Out) ontstaat bij beleggers, kan dit een snelle heropleving van de markt teweegbrengen.

In ons obligatiebeheer managen we actief het renterisico in functie van de verwachtingen. Op die manier kunnen we extra rendement puren uit rentebewegingen op de financiële markten. 'Actief beheer' betekent dat wij dagelijks kunnen handelen wanneer we dit opportuun vinden.

Korte termijn vs. lange termijn

Zowel in aandelen- als obligatieportefeuilles vallen er hogere rendementen te halen met een langetermijnvisie. En deze is ook noodzakelijk!

De bedoeling van een financieel raadgever moet steeds zijn om alpha (toegevoegde waarde) te creëren bovenop de inflatie, en dit in élke portefeuille. Of het nu gaat om aandelen-, obligaties- of gemende portefeuilles, dit moet altijd het finale streefdoel zijn.


Langetermijnrendementen zullen steeds die op korte termijn overtreffen
share this post on