22 nov. 2022

Maandinfo oktober 2022

Na een moeilijke septembermaand kenden de financiële markten in oktober geen verdere substantiële terugval. De maand verliep weliswaar zeer volatiel en zowel de Amerikaanse als de Europese inflatiecijfers namen opnieuw toe, maar de verwachting dat de inflatiepiek nakende is, groeit.

De aandelen- en obligatiemarkten bleven extreem gevoelig voor die hoge inflatie, zelfs in die mate dat de volatiliteit niet meer zo hoog is geweest sinds de financiële crisis van 2008. De wereldwijde economie vertoeft al sedert het eerste kwartaal in een berenmarkt en het paradoxale is dat de financiële markten eigenlijk zitten te wachten op minder gunstige economische data uit vooral de VS. De reden hiervoor is dat op die manier de noodzaak voor de centrale banken om in te grijpen minder urgent wordt. Het doel van de monetaire overheid is immers om door hogere rentes de economie af te zwakken en zo de prijsstijgingen af te remmen. Anders gezegd: in deze tijden kan slecht nieuws weleens goed nieuws betekenen…

Ondertussen werd het Amerikaans inflatiecijfer bekend gemaakt en blijkt dat deze -onder meer door het actief ingrijpen van de Amerikaanse Centrale Bank- meer gedaald is dan verwacht en staat nu op 7,7% t.o.v. 8,2% in september.

In navolging van de FED heeft ook de Europese Centrale Bank begrepen dat een langdurige hoge inflatie absoluut moet worden vermeden en verhoogde opnieuw de belangrijkste rentevoet met 0,75%. Europa beleeft bijzondere tijden hetgeen logisch is gezien de situatie in Oekraïne en de gasperikelen. Een actief ingrijpen van de ECB is bijgevolg noodzakelijk. Bewijs dat een doortastend rentebeleid positief kan zijn, zien we in Latijns Amerika waar geldontwaarding sedert jaar en dag deel uitmaakt van het leven en waar de centrale bankiers sneller en kordater ingrijpen zodra de inflatie een bepaalde grens bereikt.

Ondertussen raakten meer en meer bedrijfsresultaten bekend waarbij de ene uitstekende cijfers kon voorleggen, de andere minder. Inzake fondsenbeheer hebben we onze posities behouden en zelfs versterkt. Value-waarden blijven belangrijk, net als farma, energie en andere defensieve waarden. Ook technologie, ondanks een moeilijk 2022, behoudt een sterk groeipotentieel, vooral als we kijken naar softwareontwikkelaars of premiumbedrijven zoals Apple die minder gevoelig zijn voor turbulente economische ontwikkelingen. Vastgoedparticipaties zijn minder aantrekkelijk daar zij verstrengeld zitten tussen hogere rentevoeten en de toenemende kans op een recessie.

VOLATILITEIT IS HET NIEUWE NORMAAL!

De iets minder krappe Amerikaanse arbeidsmarkt en de zwakkere cijfers inzake economische activiteit van eind oktober kunnen op een afkoeling wijzen en de noodzaak om sterke renteverhogingen door te voeren doen dalen. De hoop op een versoepeling en zelfs het einde van het door Peking gedirigeerde zero-covidbeleid stuwde de Chinese beurzen. Het overdreven pessimistische sentiment en het afzwakken van sommige barometers inzake inflatieverwachtingen zijn indicatoren die erop kunnen wijzen dat de bodem stilaan bereikt is.

De macro-economische onzekerheid is de voornaamste oorzaak van de volatiele beurzen maar ook deze crisis komen we te boven. Het mag duidelijk zijn dat emoties geen leidraad mogen zijn en dat uit de markt stappen niet aan de orde is, integendeel. Zowat elke crisis bleek achteraf een koopkans te zijn. De belegger lijkt dit ook te beseffen. Niemand wil tenslotte een mogelijke eindejaarsrally missen…

share this post on