13 nov. 2023

Maandinfo oktober

De aanhoudende stijging van de langetermijnrentes zorgde bij het begin van de maand voor nerveuze financiële markten, zowel voor aandelen als voor obligaties. Oorzaak van die stijging kwam onder meer door de indruk dat de centrale banken de rentes nog lang hoog zouden houden om de inflatie definitief te bedwingen. Positief was dat de algemene inflatie sterk gedaald was ten opzichte van de maand voordien ten gevolge van de lagere energieprijzen, maar de kerninflatie zakte veel minder snel wat de evenwichtsoefening van de centrale banken bemoeilijkte. Bovendien stak een nieuw gewapend conflict de kop op waardoor het er voor beleggers niet eenvoudiger op werd.

In Europa zorgde de dalende inflatie, gecombineerd met een krimp in de economie en een dalende kredietvraag, ervoor dat de ECB haar rente stabiel hield.
Later zou ook de FED geen verdere verhogingen doorvoeren, waarbij benadrukt werd dat de strijd nog niet gestreden is om speculatie op een snelle rentedaling te vermijden.

Het lijkt er evenwel op dat de rentepiek bereikt of toch zeer dicht benaderd is.
De Amerikaanse economie koelde af en de arbeidsmarkt moest zwakkere cijfers dan verwacht voorleggen, wat erop wijst dat het rentebeleid van de centrale banken haar vruchten begint af te werpen. Het vooruitzicht van een soepeler monetair beleid – eerste semester 2024? – heeft ook de obligatiemarkten een duw in de rug gegeven. Dit alles had recent een positieve impact op de beurzen waarbij een groot gedeelte van de opgelopen verliezen werden goedgemaakt.

De voorbije jaren waren er naast aandelen(fondsen) weinig valabele alternatieven om winst te behalen, maar sedert de opwaartse ontwikkelingen op de rentemarkt kunnen ook obligaties voor een aantrekkelijk rendement zorgen.

Het lijkt dan ook een aangewezen moment te zijn om cash aan het werk te zetten. Liquide middelen aanhouden brengt voor bijna alle looptijden minder op. Naast de opportuniteiten op de aandelenmarkten zijn obligaties aantrekkelijker geworden en kunnen voor meer stabiliteit en een fixed income in ieders beleggingsportefeuille zorgen.

Eens te meer blijkt dat beleggen en kortetermijndenken niet samengaan.

Een gemengde portefeuille waarin naast aandelen ook obligaties een plaats verdienen lijkt de beste manier om een degelijk gemiddeld rendement na te streven en toegevoegde waarde te creëren bovenop de inflatie.

share this post on