19 dec. 2022

Maandinfo november 2022

November kende een onrustige start door onder meer de melding dat META, het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp, meer dan 11.000 mensen zou ontslaan. Een nieuw dieptepunt voor de technologiesector, dat al een moeilijk 2022 kende door de stijgende rente? Dit kan nochtans als positief beschouwd worden: leidt dit tot een realitycheck inzake de herstructurering van het segment? Belangrijk is om een onderscheid te maken tussen diegenen die iets ontwikkelen of maken, zoals software, en diegenen waarbij de gebruiker als consument het product is, zoals META. Mogelijks kan de uitzonderlijke groei van de voorbije jaren iets minder sterk aanwezig zijn maar de techsector, beschikkend over een rijke cashpositie, is zeer veerkrachtig en heeft een substantieel opwaarts potentieel.

Ten gevolge van de Amerikaanse jobcijfers en de dalende inflatie liet voorzitter Powell van de FED uitschijnen dat het tempo van de renteverhogingen wellicht zal afnemen. Dat is goed nieuws maar betekent niet het einde van de renteverhogingen. Er bestaat immers nog teveel onzekerheid over de continuïteit van de inflatiedaling die op maandbasis best 0,2% tot 0,3% bedraagt om het uiteindelijke doel van 2% te benaderen. Bijgevolg is de volatiliteit op de financiële markten nog niet verdwenen. De opnieuw gedaalde Amerikaanse inflatie is echter een opsteker waardoor de FED minder fors diende te reageren en de rente met ‘slechts’ 50 basispunten verhoogde.

De ECB zal op haar beurt de rente eveneens verhogen, waarbij men ook hier verwacht dat deze minder sterk zal zijn dan voorheen daar het erop lijkt dat ook in Europa de inflatie haar hoogtepunt bereikt heeft. Door de slinkende vraag van de consument en de stijging van de energie- en arbeidskosten staan de bedrijfswinsten onder druk, maar daar staat tegenover dat de bedrijven rationeler omgaan met de situatie en daardoor efficiënter worden. Ook de (Europese) gezinnen springen anders en zuiniger om met energie waardoor de transitie naar hernieuwbare energie versneld wordt. Bijkomend positief punt: de afkoelende vraag vermindert de druk op het productieapparaat en bijgevolg ook op de prijzen, waardoor de opwaartse inflatiedruk afneemt. Hierdoor daalt de inflatie en dient de centrale bank minder streng op te treden.

Ondanks de sputterende economische motor en de sociale onlusten, lijkt er ook in China sprake van een kentering. De versoepeling van het Covidbeleid kan voor een herstart van
’s werelds tweede economie zorgen en bijgevolg de financiële markten meer zuurstof geven.

De volatiliteit op de obligatiemarkt zal eveneens niet onmiddellijk verdwijnen, maar de obligatiebelegger is ervan overtuigd dat de centrale banken er alles aan doen om de economie te laten afkoelen. De vastrentende effecten kenden reeds een stevige correctie waarbij steeds meer strategen ervan overtuigd zijn dat ook hier het ergste voorbij is.

Wat mogen we verwachten? Het is uitkijken naar mogelijke nieuwe sterspelers op de financiële markten. Naast de technologiesector lijken vooral bedrijven met prijszettingsmacht, de gezondheidssector, (alternatieve) energie en niet-cyclische thema’s aan belang te zullen winnen. Bovendien zal meer en meer rekening dienen gehouden te worden met de verdere ontwikkeling van het duurzaamheidsthema en de regels daaromtrent. In het beheer van onze fondsen houden we hier rekening mee door de officiële duurzaamheidsquoteringen mee op te nemen in onze watchlist en te integreren in onze beleggingsstrategie.

Op kortere termijn spreekt men al snel over een mogelijke kerst-of eindejaarsrally, veroorzaakt door de euforie van het moment. Eindejaarsbonussen, fiscale overwegingen en het feit dat de consument -en de belegger- het geld in deze periode makkelijker laat rollen, dragen daar toe bij. Door de onzekerheid zou dit anders kunnen lopen, maar daartegenover staat de dalende inflatie en minder agressieve rentepolitiek waardoor op langere termijn de positieve verwachtingen de bovenhand nemen. De inflatiepiek lijkt bereikt te zijn waardoor de kans op een herstel toeneemt.

share this post on