11 dec. 2023

Maandinfo november

November kunnen we gerust typeren als een heel positieve maand waarin de opwaartse trend die we in het begin van de maand zagen zich heeft doorgezet. Beleggers zijn steviger gaan inzetten op een eindejaarsrally met als uitgangspunt een verdere daling van de inflatie die zowel in de Verenigde Staten als in Europa meer afnam dan verwacht. Ook de kerninflatie, zonder voeding en energie, daalde meer dan voorzien. Dit bevestigt het vermoeden dat de rentepiek bereikt is en hoogstwaarschijnlijk het einde betekent van de agressieve politiek die vooral door de Amerikaanse en de Europese Centrale Bank gevoerd werd. Anders gezegd, de vrees voor het ‘Tafelbergscenario’, waarbij de rentes lange tijd op eenzelfde (hoog) niveau zouden kunnen blijven, lijkt van de baan, wat voor extra zuurstof op de financiële markten zorgde.

Algemeen gezien heerst er een voorzichtige consensus dat de VS naar een zachte landing van de economie afstevent, maar waarbij men toch best alert blijft voor dalende bedrijfswinsten. De betere prestaties zijn dan ook geleverd door defensievere, grotere bedrijven die kwaliteit hoog in het vaandel dragen en minder volatiel zijn. Het voorbije anderhalf jaar dienden bedrijven die gevoelig zijn voor rentestijgingen beter gemeden te worden. Maar in de afwachting dat de rente volgend jaar daalt zou dit een kentering betekenen in het financieel landschap, wat stimulerend kan werken voor onder meer (Amerikaanse) groeiaandelen/fondsen. Na een moeilijke periode kan ook de gezondheidssector opnieuw mogelijkheden bieden. In november hebben we in het aandelengedeelte van onze portefeuilles enkele van de meer thematische wegingen verkocht ten voordele van fondsen met de klemtoon op groei. Ook sommige opkomende regio’s die ten gevolge van corona en vervolgens de hoge rentes achterbleven, bieden mogelijks interessante perspectieven en dienen in de komende maanden goed opgevolgd te worden.

Niet alleen voor aandelen maar ook op de obligatiemarkt vielen mooie rendementen te rapen. Ten gevolge van de gewijzigde en weldra normaliserende politiek van de centraal bankiers dringt een verdere diversificatie in de portfolio’s zich op. De aantrekkelijkheid van obligaties is gestegen: vastrentende effecten, kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties en een herbalancering naar langere looptijden kunnen zorgen voor een vast inkomen en dienen tegelijkertijd als een soort buffer.

Een bijkomend voordeel van de gestegen rentes betekent ook dat we een deel van de portefeuilles liquide kunnen houden en tegelijkertijd toch inkomen genereren.

share this post on