13 jun. 2023

Maandinfo mei 2023

In tegenstelling tot de volatiele maand april kondigde mei zich eerder rustig aan. Daar kwam al vrij snel verandering in toen bleek dat de dalende trend van de inflatie zich weliswaar doorzette maar onder meer door de ‘greedflation’, waarbij bedrijven hun hogere winstmarges niet neerwaarts aanpasten aan de lagere kosten, niet snel genoeg afnam.

Bovendien kennen zowel Europa maar vooral de Verenigde Staten een nog steeds sterke arbeidsmarkt waardoor de inflatie opnieuw aangewakkerd kan worden.
Met deze mogelijkheid wordt zowel door de ECB als door de FED rekening gehouden waardoor de centrale banken voorlopig op geen enkele manier uiting geven aan een mogelijke rentepauze, laat staan een rentedaling. De huidige groeivertraging is nog niet significant genoeg om van koers te wijzigen.

Voor de financiële markten was de spanning rond een akkoord over het Amerikaanse schuldenplafond een bijkomend hekel punt. Dit akkoord, waarbij de overheid een nieuwe financiering nodig heeft om de rente op uitgegeven obligaties en verlopen obligaties terug te kunnen betalen, is cruciaal om een globale kettingreactie te voorkomen.

De Europese beurzen kenden al een uitstekend 2023 maar vielen in mei een stuk terug. De Eurostoxx600 moest 2,5% prijsgeven maar dit kwam deels door een aantal belangrijke dividenduitkeringen. Het gekende beursadagium “sell in May and go away but remember to come back in September” stak weer de kop op maar dit impliceert dat er gedurende enkele maanden ook niet ingespeeld kan worden op positieve gebeurtenissen en opportuniteiten. En die zijn er wel degelijk.

De technologiesector kreeg mede door de evolutie rond AI (Artificial Intelligence) een stevige boost. De toepassingsmogelijkheden worden groter en uitgebreider en onder meer de farmasector profiteerde hier mee aangezien tal van tijdrovende procedures meer en meer tot het verleden behoren.

De Japanse beurs spurtte naar het hoogste peil in 33 jaar ten gevolge van de gezonde economie, de lage rente en de lage inflatie. Bovendien speelt het “Buffet effect” mee: de meesterbelegger heeft immers de focus op de nog steeds laag gewaardeerde Japanse aandelenmarkten gelegd.

Zoals steeds streven we ernaar ons fondsenbeheer op een integere en zo objectief mogelijke manier te benaderen, rekening houdende met de economische en geopolitieke omstandigheden zonder af te wijken van onze langetermijnvisie. Zo hebben we o.m. winst genomen op Europa en een meer ruime, globale positie ingenomen.

De technologiesector blijft belangrijk in onze portefeuilles en bij uitbreiding alle kwalitatieve groeiaandelen of -fondsen.

share this post on