17 aug. 2023

Maandinfo juli 2023

In de zomermaanden valt meestal de handel op de beurzen wat terug en kunnen we traditioneel spreken van een zomerreces. Na de sterke eerste jaarhelft hielden we wel rekening met meer volatiliteit, temeer daar de rentevrees voor de beleggers versterkt werd door de krappe Amerikaanse arbeidsmarkt.
Die zorgde immers voor loonstijgingen, wat moeilijk verenigbaar was met de inflatiedoelstelling van de Amerikaanse centrale bank. Vooral de kerninflatie (= zonder voeding en energie) zakte mede daardoor minder snel dan verwacht.

Ook in Europa werd wispelturig en zenuwachtig gereageerd waardoor de beurzen het aanvankelijk moeilijk hadden. De ECB verkondigde meermaals dat de inflatie nog niet onder controle was en dat er niet te snel mag gestopt worden met renteverhogingen. De centraal bankiers houden de economische data scherp in het oog en zijn ervan overtuigd dat de economie en de arbeidsmarkt nog verder moeten dalen. Van een verlaging van de rentes is momenteel geen sprake maar we naderen het kantelpunt waarbij er geen verhogingen meer zullen doorgevoerd worden. Op langere termijn is het voor beleggers belangrijk dat we weer kunnen aanknopen met groei en, eens de inflatie onder controle is, kunnen lagere rentevoeten voor een financiƫle en economische boost zorgen.

Ondertussen zakte de inflatie in de VS toch meer dan verwacht en veerden de financiƫle markten op. Bovendien droegen, in tegenstelling tot de eerste jaarhelft, ook andere sectoren dan technologie bij tot de goede evolutie; vooral cyclische waarden met specifiek de financials en energiesector op kop.

De Europese economie kende bij de start van dit derde kwartaal een krimp wat als positief kan beschouwd worden aangezien dit de druk voor de ECB om later op het jaar verdere verhogingen door te voeren, verminderd. De vrees voor een recessie ebt stilaan weg daar blijkt dat de meeste bedrijven erin slagen de (verlaagde) verwachtingen te kloppen.

In onze fondsen hebben we geen of minieme wijzigingen doorgevoerd aangezien onze wegingen op dit moment, zowel sectoraal als geografisch, goed gespreid belegd zijn. De technologiesector blijft substantieel aanwezig in onze aandelenportefeuille net als de belangen in gezondheidszorg en cyclische consumentengoederen. Geografisch gezien neemt, naast de VS en Europa, ook Japan een belangrijke positie in.

De recentste renteverhogingen van eind juli door de ECB en de FED zouden wel eens de laatste of voorlaatste kunnen zijn in een lange reeks. Eens deze achter de rug zijn betekent dit zonder meer goed nieuws en tevens het einde van de onzekerheid die we sedert meer dan anderhalf jaar kennen.

share this post on