19 aug. 2022

Maandinfo juli 2022

Bij de start van het tweede semester zetten de beurzen zich schrap voor de mogelijk zwakke bedrijfsresultaten na de eerste jaarhelft als gevolg van de galopperende inflatie, de stijgende rente, de oorlog in Oekraïne en de torenhoge energieprijzen.

Tegelijkertijd zijn de Verenigde Staten technisch gesproken in een recessie beland (d.w.z. voor het 2e kwartaal op rij een negatieve economische groei) waardoor de druk op de bedrijfsresultaten toeneemt.

Een belangrijke positieve factor in dit verhaal is het niveau van de werkloosheid dat op een historisch laag peil staat, zowel in de VS als in Europa. Bedrijven zijn zelfs geneigd om meer loon te betalen om de productiecapaciteit op peil te houden. Dat betekent dat er meer beschikbaar inkomen gegenereerd wordt om te besteden, hetgeen de economie ten goede komt. Hier staat wel tegenover dat de hoge energieprijzen wegen op het besteedbaar inkomen.

In tegenstelling tot wat gevreesd werd, legden de meeste bedrijven toch degelijke resultaten voor. Dit wijst erop dat zij vrij goed hebben kunnen inspelen op de gewijzigde economische omstandigheden.

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde haar basisrentevoet sterker dan verwacht met 0,50%, waardoor ook zij duidelijk aangaf alle registers open te trekken om de forse prijsstijgingen te counteren. De ECB schakelde echter minder snel dan de Amerikaanse Centrale Bank: de FED voerde voor de tweede maal op rij een verhoging van de rente met 0,75% door. Het voornaamste doel van de centrale banken bestaat erin om hiermee de economie tijdelijk te vertragen en zo de inflatie te verlagen. Tegelijkertijd gaf de bank mee dat de forse inhaalbewegingen van de renteverhogingen wellicht achter de rug zijn en dat ze vooraf de economische cijfers zal bestuderen ter bepaling van de verdere te ondernemen acties. Hierdoor reageerden de financiële markten positief. Beleggers trokken zich op aan het feit dat de sterke stijging van de Amerikaanse
10-jaarsrente gestuit lijkt.

Veel indexen beleefden de beste maand in bijna 2 jaar tijd met stijgingen van 5% tot 9% en zelfs meer dan 12% voor de belangrijkste technologie-index. Sedert de zomervakantie is de technologiesector aan een comeback bezig, gedreven door de langetermijnrente die op anderhalve maand met meer dan één procent is teruggevallen door de opflakkerende recessievrees. Met het idee dat de FED op het hoogtepunt van de verstrakking zit, worden de fundamentals van de gevestigde waarden in de technologiesector - die sterk winstgevend zijn, prima balansen kunnen voorleggen en goede langetermijnvooruitzichten hebben - opnieuw belangrijk.

Dit heeft eveneens positieve gevolgen voor onze portefeuilles: aangezien de fondsen een significante participatie hebben in technologie profiteerden ook zij van de remonte. Juli was dan ook een mooie maand waarbij de Hesters Investfondsen een stijging van 4,50% tot 5% lieten optekenen.

Voorgaande betekent niet dat alle zorgen weg zijn, maar aangezien beurzen altijd anticiperen zou het kunnen zijn dat de markten de bodemvorming hebben bereikt. Een zeer gekende beurswijsheid zegt "BUY THE DIP".

share this post on