22 feb. 2023

Maandinfo januari 2023

Traditioneel speelt bij het begin van een nieuw jaar het januari-effect mee waarbij beleggers het jaar met frisse moed aanvatten. Het voordeel van een ellendig 2022 was dat er ruimte kwam voor herstel waaruit logischerwijze kan begrepen worden dat er zich dan ook een mooi moment aandiende om voor de lange termijn de beleggingsportefeuilles verder en sterker uit te bouwen.

Het gevolg was dat 2023 feestelijk gestart is. Sterk afnemende energieprijzen, de verdere daling van de inflatie en de langetermijnrentes, zowel in Europa als in de VS, gaven de financiële markten extra zuurstof.

De Europese beurzen kenden zelfs het sterkste jaarbegin sedert 25 jaar. Bovendien bleek dat de Europese economie zich voor het eerst sedert vorige zomer niet langer in krimpmodus bevond, mede dankzij de lagere gasprijs. De ECB verwacht evenwel een stevige loongroei en paste in die zin ook haar rente aan.

Op basis van de meest recente cijfers bleek bovendien dat de Amerikaanse economie minder dan verwacht afgekoeld is en dat de inflatie verder afnam. Bijgevolg verhoogde de Amerikaanse Centrale Bank de rente met ‘slechts’ 25 basispunten en klonk voorzitter Powell vrij mild, ondanks een sterk jobrapport. De FED herhaalde evenwel dat verdere renteverhogingen zullen volgen.

Lopen de beurzen te hard van stapel? Dat is moeilijk in te schatten. Het investeringsklimaat is enigszins onzeker ten gevolge van onder meer de geopolitieke spanningen. De fundamenten lijken echter te verbeteren: geen afstevening op een zware mondiale recessie, de afnemende inflatie, de dalende rentes en versoepeling inzake covidbeleid in China.
Een belangrijke factor hierin is de verdere ontwikkeling van de rente. Het accent op het monetair gebeuren verschuift langzaam van inflatie naar groei.

In onze portefeuilles blijven we onze coherente langetermijnvisie aanhouden. In dit kader hebben we onder meer onze posities in fundamenteel sterke maar vorig jaar afgestrafte fondsen verstevigd. Zo was de technologiesector, en dan vooral de bigtechbedrijven, hevig getroffen door de stijgende rente en zullen volgens experts de groeimarges van 30% waarschijnlijk niet halen. De structureel hogere inflatie drukt op de groeimarges en de waarderingen, maar de verwachte groei van 15 à 20% is nog steeds veel hoger dan de gemiddelde groei van 3 à 5% die in andere sectoren te noteren valt.

Een sterke jaarstart betekent vaak een goed beursjaar en positieve vooruitzichten voor zowel aandelen als obligaties.

share this post on