16 mrt. 2023

Maandinfo februari

Op financieel vlak nam februari een vliegende start die gedreven werd door het optimisme over de heropening in China post corona en door de dalende inflatiecijfers. Traditiegetrouw worden in deze maand eveneens veel bedrijfsresultaten bekendgemaakt en het was opvallend dat vooral Europa een vrij goede beurt maakte terwijl de resultaten in de Verenigde Staten eerder van gemengde aard waren.

Tegelijkertijd bleek dat de cijfers met betrekking tot de Amerikaanse arbeidsmarkt ondanks de eerder doorgevoerde fikse renteverhogingen geen noemenswaardige tekenen van afkoeling vertoonden. Op zich goed nieuws maar niet in een fase waarin de centrale bank er alles aan doet om de inflatie onder controle te krijgen. Deze daalde niet zo snel als verwacht en beoogd waardoor de aanvankelijke hoop op mildere renteverhogingen en zelfs een mogelijke rentedaling naar het einde van het jaar toe bijna volledig vervlogen is.

De Europese economie bleek verrassend snel uit het dal te klimmen en zit zelfs in een groeimodus. De levertijden zijn verminderd en de dienstensector bleef sterk presteren. Maar ook hier gaf dit tegelijkertijd een signaal dat de ingrepen van de ECB nog onvoldoende impact hebben om de geldontwaarding substantieel te doen dalen. Frankrijk, Spanje en Duitsland lieten zelfs iets hogere inflatiecijfers noteren maar het inflatiecijfer voor de ganse eurozone is licht gedaald, de prognoses werden zelfs neerwaarts bijgesteld, wat als positief kan beschouwd worden. Voor het eerst in lange tijd presteerden de Europese beurzen beter dan Wall Street.

We profiteerden van de positieve jaarstart om enkele wijzigingen in Platinum door te voeren en hebben meer weging aan Europa gegeven.

Daarnaast kochten we het Comgest Growth Japan Fund aan. Japan is op veel gebieden een voorloper en een aantal belangrijke waarden staan bovendien vrij laag gewaardeerd waardoor het opwaarts potentieel sterk aanwezig is. Door deze wijzigingen werd de decorrelatie in Platinum nog verder doorgedreven.

De voorbije maand was volatieler en de inflatiepiek ligt wellicht achter de rug maar de kerninflatie (die geen rekening houdt met voeding en energie) blijft hoog waardoor verdere renteverhogingen in het verschiet liggen. Dit gegeven maakt dat de financiƫle markten soms zenuwachtiger en zelfs temperamentvoller dan de gemiddelde en geduldige belegger reageren op de minste aanwijzing dat de centrale banken hun beleid zouden wijzigen. De geschiedenis leert echter dat aandelen de beste bescherming tegen inflatie blijven bieden op langere termijn.

share this post on