14 sep. 2023

Maandinfo augustus

Eens te meer bleek dat de markten in deze periode van het jaar moeilijker navigeerbaar zijn door de lagere verhandelde volumes in de zomermaanden. Augustus is hierbij veelal een exponent en deed dit jaar haar reputatie van volatiele maand alle eer aan.

Aanvankelijk zorgde de ratingverlaging van de Amerikaanse overheid voor heel wat onrust. Het veroorzaakte enige paniek in het Amerikaanse bankenlandschap en Wall Street werd stevig getroffen. De twijfel over de te traag dalende inflatie, de nakende publicatie van de economische cijfers en over het verdere actieplan van de centrale bankiers zorgden evenmin voor positieve impulsen.

De twijfel werd vrij snel gecounterd door de publicatie van de bedrijfsresultaten die zowel in de VS als in Europa de verwachtingen klopten. De vertragende economische groei werd weerspiegeld in de verdere afkoeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt, een gegeven dat door de FED erg nauw gevolgd wordt. Als gevolg hiervan reageerden de beurzen positief. Daarenboven zorgden de dalende prijzen in China, de op één na grootste economie, onrechtstreeks voor een bijkomend stimulerend effect omdat daardoor de inflatoire druk in de rest van de wereld afneemt.

Eén en ander heeft als gevolg dat het kantelpunt voor de centrale banken dichterbij komt. De hoop op een rentepauze zorgden voor een voorzichtig herstel op de aandelenmarkten en de komende maanden lijken beloftevol.

De prestaties van onze fondsen tonen aan dat we op koers zitten. Gezien de dynamiek van de huidige economische situatie hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd zonder afbreuk te doen aan onze beleggingsfilosofie waarin kwaliteit en rendement op langere termijn centraal staan.

Door de sterke opwaartse evolutie van de technologiesector sinds begin dit jaar, was die positie in onze aandelenfondsen overwogen. Bovendien hebben we onze volatiliteit verminderd door meer in te zetten op waarde-aandelen.

share this post on