22 mrt. 2024

Is thuiswerk gedekt in uw arbeidsongevallenverzekering? En wat met stagiairs?

Sinds de coronapandemie is thuiswerk meer dan ooit ingeburgerd in onze arbeidsmarkt. Maar zijn uw medewerkers ook verzekerd tegen arbeidsongevallen als ze van thuis uit werken? En hoe zit het met stagiairs?

Medewerkers zijn beschermd via de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering die afgesloten wordt door hun werkgever. Die geldt niet enkel in de kantoren van het bedrijf, maar ook thuis of bijvoorbeeld op een co-workinglocatie. Thuiswerkers hoeven zich dus geen zorgen te maken als ze tijdens hun werk een arbeidsongeval hebben. Dit geldt zowel voor medewerkers die structureel telewerken als voor occasionele thuiswerkers.

Schriftelijke vermelding

Het moet natuurlijk wel gaan om een ongeval tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Bovendien moet schriftelijk de mogelijkheid tot telewerk voorzien zijn voor de betrokken medewerker: dit kan door een vermelding in het arbeidscontract, maar ook in het arbeidsreglement, een e-mail of SMS.

Sowieso geldt er dan een vermoeden dat een ongeval van een medewerker thuis zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voordeed. Denkt de verzekeraar dat het niet om een arbeidsongeval gaat, dan moet hij daar zelf het bewijs voor leveren.

Traject naar en van het werk

Medewerkers zijn ook beschermd tegen arbeidsongevallen wanneer ze op weg zijn naar en van het werk. Voor wie thuis werkt, bestaat zo’n traject in principe niet. Maar de wet voorziet dat de weg tussen de woonplaats en de opvang of school van de kinderen gelijk gesteld wordt met de arbeidsweg. Idem dito voor het traject tussen de woonplaats en de plek waar een medewerker zijn maaltijd koopt of nuttigt.

Werkt een personeelslid op een plaats naar keuze die niet bij hem of haar thuis is, dan geldt de dekking van de arbeidsongevallenverzekering voor de arbeidsweg evenzeer. Het gaat dan om het traject tussen de woonplaats van de medewerker en zijn werkplek.

Stagiairs?

Ook voor stagiairs is er geen probleem. Zij worden automatisch mee opgenomen in de arbeidsongevallenverzekering. De werkgever moet het begin van de tewerkstelling (Dimona) en de prestaties van de stagiairs (DmfA) wel aangeven.

Offerte voor een arbeidsongevallenverzekering

Neem meteen contact met ons op voor een offerte voor uw arbeidsongevallenverzekering.

share this post on