23 apr. 2024

Hoe verzekert u de continuïteit van uw bedrijf na een brand?

Zeven tot acht bedrijven op tien die geconfronteerd worden met een zware brand, leggen binnen drie jaar de boeken neer. Nochtans valt een faillissement te vermijden en is een doorstart zeker mogelijk. Hoe kunt u de continuïteit van uw onderneming vrijwaren na een hevige brand?

Als uw bedrijf getroffen wordt door een zware brand, volstaat het niet dat de verzekeraar de schade vergoedt om daarna meteen terug up and running te zijn. De kans is immers groot dat u noodgedwongen uw activiteiten gedurende een bepaalde periode moet onderbreken, omdat uw infrastructuur en machinepark (te) zwaar gehavend zijn. Zo daalt niet alleen uw omzet, maar dreigt u ook klanten te verliezen. Bovendien blijven uw vaste kosten gewoon doorlopen en zal u fors moeten investeren met het oog op een heropstart. Financieel geen rooskleurig plaatje dus …

Levenslijn

Een verzekering Bedrijfsschade na Brand biedt uw bedrijf evenwel een belangrijke levenslijn. Die vergoedt immers

 • het verlies aan omzet door de (gedeeltelijke of volledige) onderbreking van de activiteit
 • vaste kosten (zoals lonen of kredieten)
 • kosten om de schade te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het huren van nieuwe machines en een productiehal, alsook aan andere kosten die u maakt om te kunnen heropstarten.

Kortom, een verzekering Bedrijfsschade na Brand geeft u voldoende financiële zuurstof om te schakelen en uw bedrijf te redden.

Extra waarborgen?

Het is mogelijk om de waarborgen binnen uw verzekering Bedrijfsschade na Brand nog uit te breiden tot:

 • het gewaarborgd weekloon
 • opzeggingsvergoedingen van arbeiders
 • de bijzondere vergoeding voor het sluiten van de onderneming
 • de tekortkoming van de leveranciers van water, gas, elektriciteit of stoom
 • de erelonen van de bedrijfsrevisor
 • de erelonen van de door u aangestelde deskundige

U kunt er via een andere uitbreiding van uw verzekering ook voor zorgen dat de waarborg Bedrijfsschade niet enkel tussenkomt na een brand, maar ook in geval schade door overstromingen en andere natuurrampen, uitwerking van elektriciteit, botsing met verzekerde goederen en arbeidsconflicten en aanslagen. Op die manier kunnen wij samen met u deze verzekering finetunen, zodat die naadloos aansluit op uw activiteit en risico’s.

Twee vergoedingsformules

U hebt de keuze tussen twee verschillende vergoedingsformules:

 • een forfaitaire vergoeding per dag
 • een vergoeding die gebaseerd is op de omzet die uw bedrijf draait

Een vergoeding die rekening houdt met de omzet die uw bedrijf boekt, is ongetwijfeld de beste optie. Dan bent u immers zeker dat de vergoeding die u ontvangt in lijn ligt met uw schade. Als u zou kiezen voor een forfaitaire vergoeding, wordt er immers geen rekening gehouden met de werkelijke schade die u lijdt. De vergoeding die u dan ontvangt, kan volstaan, maar kan ook veel te beperkt zijn. Dat risico wil u zeker niet lopen.

Waar geldt de verzekering?

De verzekering is van toepassing op uw onderneming in België. Professionele goederen die u tijdelijk ergens anders onderbrengt, zijn overal ter wereld verzekerd.

Hoe lang loopt een verzekering Bedrijfsschade?

Een verzekering Bedrijfsschade wordt standaard afgesloten voor de looptijd van één jaar. Die termijn wordt stilzwijgend verlengd, tenzij uzelf of de verzekeraar de polis opzegt binnen de voorziene termijnen. Het is ook mogelijk om een verzekering Bedrijfsschade af te sluiten voor een kortere termijn.

Vraag een offerte voor uw verzekering Bedrijfsschade na brand

Neem dan meteen contact met ons op voor een offerte op maat van uw bedrijf. Wij bezorgen u een vragenlijst, met enkele concrete vragen, over uw omzet, loonmassa, vaste en variabele kosten, voorraden … Die kunt u zelf invullen of doorgeven aan uw boekhouder. Zodra u ons de ingevulde vragenlijst teruggestuurd hebt, werken wij voor u een gedetailleerde offerte uit.

share this post on