18 dec. 2023

Alles wat u moet weten over de verzekeringen 10-jarige aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid voor bouwbedrijven

Heel wat bedrijven in de bouwsector zijn wettelijk verplicht om hun 10-jarige aansprakelijkheid en/of hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Het gaat daarbij niet enkel over aannemers en architecten, maar bijvoorbeeld ook over elektriciens, loodgieters, landmeters en veiligheidscoördinatoren. Wat moet u hierover als ondernemer in de bouwsector zeker weten?

Wie moet welke verzekering hebben?

Aannemers, architecten en stabiliteitsingenieurs

De wet Peeters-Borsus stelt dat architecten, stabiliteitsingenieurs en aannemers die werken uitvoeren met betrekking tot de wind- en waterdichte ruwbouw een verzekering voor hun 10-jarige aansprakelijkheid moeten onderschrijven. De verzekering geldt enkel voor gebouwen in België die hoofdzakelijk bestemd zijn voor particuliere bewoning.

De polis dekt eventuele gebreken die de stabiliteit en soliditeit van de gesloten ruwbouw aantasten. Ook waterdichtheid valt onder deze verzekering. Bepaalde risico’s, zoals esthetische schade, zijn niet gedekt.

Het is mogelijk om één verzekering 10-jarige aansprakelijkheid te nemen waarin zowel de hoofdaannemer als alle onderaannemers verzekerd zijn.

Andere bouwberoepen

Een andere wet, nl. de wet Peeters-Ducarme, verplicht architecten, interieurarchitecten, landschapsarchitecten, EPB-adviseurs, veiligheidscoördinatoren, landmeters en ingenieurs om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren voor alle onroerende werken. Het gaat hier niet over de tienjarige aansprakelijkheid, maar bijvoorbeeld wel over kleine gebreken. Aannemers zijn hiertoe niet verplicht, al is het wel aangewezen!

Hoe werkt het in de praktijk?

  • Bent u aannemer? Dan is het handig om voor uw verzekering 10-jarige aansprakelijkheid voor een abonnementspolis te kiezen. We bekijken samen met u welke activiteiten u precies uitoefent en bezorgen u vervolgens een voorstel. Als u daarmee akkoord gaat, is uw 10-jarige aansprakelijkheid voor alle vermelde activiteiten meteen afgedekt. Wel moet u voor elke werf (voor particuliere woningen in België) een verzekeringsattest opvragen. Wij bezorgen u dit attest en vervolgens geeft u dit door aan de architect en de bouwheer. Dit moet gebeuren vóór aanvang van de werken. De architect moet trouwens controleren of de ruwbouwaannemer en stabiliteitsingenieur hun verzekeringsattest voor hun 10-jarige aansprakelijkheid opgevraagd hebben. Ook dient hij zelf over zo’n attest te beschikken.
  • Oefent u een ander bouwberoep uit? Vraag dan meteen een offerte voor uw verzekering Beroepsaansprakelijkheid. Wij bezorgen u een voorstel op maat van uw activiteit.

Is de bouwheer hierdoor beter beschermd?

Ja en neen. Gaat de aannemer failliet, dan is de bouwheer wel degelijk beschermd via de verzekering 10-jarige aansprakelijkheid. Maar tegelijkertijd kan de bouwheer zich voortaan tot heel wat partijen richten om een eventuele schade vergoed te krijgen. Vroeger was dat enkel de architect. Met andere woorden, het risico op discussies achteraf is fors gestegen.

Hoe vermijdt u als bouwheer discussies?

Het is perfect mogelijk om als bouwheer heel wat discussies overbodig te maken. Zo kunt u een ABR-verzekering (ABR staat voor Alle BouwplaatsRisico’s) nemen. Die dekt schade die zich tijdens het bouw- of verbouwproces voordoet, ongeacht wie er aansprakelijk is. Als bouwheer betaalt u weliswaar een premie voor deze verzekering, maar u koopt er heel wat gemoedsrust mee. Ook architecten of aannemers kunnen zo’n ABR-verzekering afsluiten.

Wil u graag een offerte voor een ABR-verzekering voor uw bouwproject? Maak dan meteen een afspraak.share this post on