07 mei 2024

Maandinfo maart

De financiële markten hebben opnieuw een goede maand achter de rug. De opwaartse beweging sedert begin dit jaar werd hiermee verdergezet. In de eerste plaats voor aandelen, maar ook voor obligaties.

Ondanks de geopolitieke spanningen, sociale onzekerheden en opflakkerende verkiezingskoorts lieten de beurzen sterke cijfers optekenen, onder meer door de renteverlagingen die zowel de FED als de ECB in het vooruitzicht stellen, niettegenstaande een lichte inflatieopstoot. Voorzitter Powell stelde de markten niet alleen met de verwachte stabiele rentevoeten gerust, maar ook zijn recente economische prognoses hadden een positieve reactie op zowel de aandelen- als obligatiemarkten tot gevolg. De verwachting is dat de FED dit jaar 3 verlagingen zal doorvoeren waarvan de eerste mogelijks deze zomer. Bovendien presenteerden ten gevolge van onder meer de sterke Amerikaanse economie tal van bedrijven goede resultaten en gaf de aanhoudende evolutie rond Artificial Intelligence de markten extra zuurstof.

Een bijkomende vaststelling ligt in het gegeven dat een bredere waaier van bedrijven en sectoren voor de uitstekende cijfers zorgden. Tot vrij recent waren vooral de op technologie gerichte Magnificent Seven verantwoordelijk voor de opmars. Nu stellen we vast dat ook farmabedrijven, de grondstoffensector en de financials een sterke bijdrage geleverd hebben aan de resultaten. Dit wordt eveneens weerspiegeld in de prestatie van Amerikaanse aandelenindex S&P 500. Deze index, die representatief is voor een gediversifieerder gamma bedrijven, presteerde beter dan de technologie-index Nasdaq 100. Door de spreiding in de breedte wordt het risico op een correctie overigens verminderd.

Voor een concentratie aan technologie hoeven we in Europa niet te vrezen, hier zijn geen mastodonten zoals aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. De Europese aandelenmarkten zitten eerder aan een historisch dieptepunt en na bijna in een recessie te zijn beland, lijkt de Europese economie zelfs in een herstelfase te zitten. Met het zicht op nakende renteverlagingen lijkt het wel een uitgelezen moment om opnieuw Europese aandelen in overweging te nemen. Het zou zomaar kunnen dat de ECB de rente een eerste keer verlaagt in juni 2024, misschien zelfs vóór de FED (Amerikaanse centrale bank).

Zoals eerder vermeld presteerden ook obligaties opnieuw sterk. Tegen de achtergrond van de dalende rentevoeten is het daarom geen goed idee om in cash te blijven zitten, zelfs niet voor de meest defensieve profielen. Historisch gezien heeft cash het nooit beter gedaan dan obligaties. Na de voorbije specifieke periode met negatieve rendementen geven obligaties opnieuw een meer dan behoorlijk inkomen en werken beschermend tegen onverwachte economische schokken gezien de lagere volatiliteit.

Beleggen dient steeds te gebeuren met een achterliggende lange termijn visie. Gediversifieerd beleggen met voldoende horizon op lange termijn is niet alleen rendabel, maar biedt tegelijkertijd een mooie toegevoegde waarde bovenop de inflatie.

share this post on