07 mei 2024

Maandinfo april

In tegenstelling tot het positief verlopen eerste kwartaal, verstreek de afgelopen maand april een stuk volatieler. Vorige maand werd duidelijk dat de Amerikaanse inflatie in het eerste kwartaal meer gestegen bleek te zijn dan verwacht terwijl de economische groei fors inleverde. Die tegenvallende cijfers hadden hun weerslag op zowel de aandelen- als de obligatiemarkten. De inflatoire druk blijft een punt van zorg. Ondanks de maatregelen die de FED, en bij uitbreiding de meeste centraal bankiers, tot nu toe met succes heeft ondernomen, blijkt het laatste stukje te hoge inflatie bijzonder hardnekkig. De bankiers streven naar een evenwicht tussen het stimuleren van groei en het beheersen van inflatie. Maar door de stijgende grondstoffenprijzen, de logistieke storingen en de stijgende loonkosten wordt dit streven bemoeilijkt. De FED lijkt een eerste rentedaling voor zich uit te schuiven - een knip vóór september lijkt erg onwaarschijnlijk - waardoor de langetermijnrente opnieuw gestegen is. Hier en daar wordt ‘stagflatie’, een combinatie van een negatieve groei en een hardnekkige inflatie, in de mond genomen.

In Europa ligt de situatie enigszins anders. De economische situatie blijft precair, maar voor het eerst in 10 maanden kenden we een lichte groei. De stijging van de lonen was hoger dan de inflatie, hetgeen resulteerde in een hoger bestedingsbudget voor de consument wat ten goede kwam aan de economie. Bovendien daalde de Europese inflatie verder waardoor de deur voor een renteknip in de komende maanden door de ECB op een kier blijft staan. De centrale bank wil er zeker van zijn dat de langdurige inflatie op 2% blijft, maar ook hier blijkt het laatste stukje het moeilijkste te zijn, zij het evenwel minder weerbarstig dan in de VS.

Het resultatenseizoen is volop bezig en de verwachtingen in de technologiesector zijn bijzonder hoog gespannen. Technologische vooruitgang blijft immers een drijvende kracht achter economische groei, met investeringen in sectoren zoals kunstmatige intelligentie, biotechnologie en hernieuwbare energie. Maar gezien de renteverwachtingen ziet het ernaar uit dat het nog belangrijker is geworden om nog meer te diversifiëren. Het is positief vast te stellen dat naast gezondheid en financials ook andere sectoren bijdragen aan de tot nu toe overwegend positieve resultaten. Door de stijgende vraag en de geopolitieke spanningen zitten bijvoorbeeld grondstoffen in de lift. Vooral koper, goud en zilver springen in het oog, deze laatste nog meer door de vele industriële toepassingen zoals het gebruik in chips, elektronica en zonnepanelen.

De renteverwachtingen vormen een cruciale aandrijver van de financiële markten waarbij renteverlagingen voor een positieve dynamiek zorgen. Door de recente gebeurtenissen en gepubliceerde cijfers lijkt het Goudlokje-scenario, waarbij de inflatie 2% bedraagt zonder de economie in gevaar te brengen, verder weg maar tegelijkertijd zorgen ze ook voor een realistischer beeld over de timing van de renteverlagingen. Vorige maand is nogmaals gebleken dat de wereldwijde financieel-economische situatie gekenmerkt wordt door een mix van uitdagingen en kansen, waarbij men zich dient aan te passen aan een steeds veranderend landschap. De financiële markten blijven volatiel, reagerend op diverse economische gegevens, beleidsaankondigingen en geopolitieke ontwikkelingen. Meer dan ooit is het van belang om een gezonde spreiding aan te houden en wanneer de gelegenheid zich voordoet te profiteren van een (lichte) terugval:
BUY THE DIP.

share this post on